PREDUGOVORNE OBAVIJESTI

Sukladno čl. 66. st. 1. i čl. 57. Zakona o zaštiti potrošača ovim se putem prije sklapanja ugovora na daljinu s Korisnikom na jasan i razumljiv način daju sljedeće:

PREDUGOVORNE OBAVIJESTI

1. Glavna obilježja proizvoda: Na stranici www.digitalnisuperheroj.com pružaju se usluge online edukacije iz područja digitalnog marketinga, online trgovine, izrade web stranice i edukacije iz drugih digitalnih sadržaja. Detaljniji opis usluge dostupan je uz svaku pojedinu edukaciju prije izvršenja narudžbe.

2. Kontakt podaci: DIGITALNI SUPERHEROJ j.d.o.o. Zagreb, Arnoldova 1, OIB: 79823407772, info@digitalnisuperheroj.com (dalje u tekstu: ”Društvo” ili ”mi”).

3. Naziv i sjedište trgovca u čije ime i/ili za čiji račun nastupa: Društvo ne nastupa u ime niti za račun drugih trgovaca. Društvo koristi usluge trećih osoba ako se Korisnik odluči za online kartično plaćanje, kako je navedeno pod točkom 7. ovih Obavijesti.

4. Adresa mjesta poslovanja na koju Korisnik može nasloviti svoje pritužbe: Identična je adresi navedenoj u točki 2. ovih Obavijesti.

5. Maloprodajna cijena: Cijene na stranici iskazane su u kunama, a iznos PDV-a, ako je primjenjivo, uračunat je u cijenu proizvoda i odvojeno je iskazan. Prije potvrde narudžbe odvojeno su iskazane cijena naručenih usluga i konačna cijena. Eventualni troškovi uplate i međubankarske transakcije nisu uključeni u cijenu i te troškove snosi Korisnik.

6. Troškovi uporabe sredstava daljinske komunikacije u svrhu sklapanja ugovora: Korisnik snosi svoje troškove ove vrste, Društvo ne zaračunava Korisniku navedene troškove.

7. Uvjeti plaćanja i isporuke te način rješavanja potrošačkih pritužbi od strane trgovca: Registracija korisničkog računa Korisnika uvjet je narudžbe i plaćanja usluge. Aktivacija korisničkog računa vrši se bez naknade. Korisnik na stranici slobodno pregledava ponuđene usluge te vrši odabir dodavanjem u košaricu. Za izvršenje plaćanja Korisnik unosi tražene podatke. Korisnik ugovorenu uslugu plaća na račun Društva virmanski, putem dostavljenog 2D koda, mobilnim/internet bankarstvom ili putem Corvus Pay sustava za online kartično plaćanje. Više o mogućim načinima plaćanja nalazi se u našim Uvjetima plaćanja.

S obzirom da se usluga ispunjava isporukom digitalnog sadržaja nema troškova dostave.

Korisnik ima pravo podnijeti pisani prigovor putem pošte ili na e-mail iz točke 2. ovih Obavijesti, a na koji je Društvo dužno odgovoriti u roku od 14 dana od dana zaprimanja prigovora.

8. Pravo na jednostrani raskid ugovora: Korisnik koji je izvršio narudžbu ima pravo, ne navodeći razloge za to, jednostrano raskinuti ugovor u roku od 14 dana od izvršene uplate. Uvjeti, rokovi i postupak izvršavanja prava na jednostrani raskid ugovora kao i odgovarajući obrazac, sve sukladno Zakonu o zaštiti potrošača, uređeni su člankom 10. Općih uvjeta korištenja.

9. Trošak vraćanja robe: Nije primjenjivo.

10. Razumni dio cijene: Politika Društva je omogućiti Korisnicima puni povrat uplaćenih sredstava stoga Korisnik neće biti dužan platiti Društvu razumni dio cijene sukladno čl. 77. st. 7. Zakona o zaštiti potrošača.

11. Isključenje prava na jednostrani raskid ugovora: Korisnik nema pravo na jednostrani raskid ugovora u slučajevima predviđenima čl. 79. Zakona o zaštiti potrošača.

12. Odgovornost za materijalne nedostatke: Društvo sukladno važećim propisima odgovara za nedostatke usluga koje se mogu naručiti putem stranice. Detalji su uređeni člankom 9. Općih uvjeta korištenja.

13. Usluge nakon prodaje: Društvo ne nudi Korisniku usluge i pomoći nakon prodaje niti izdaje jamstva uz robu ili uslugu.

14. Pravila postupanja trgovca: Društvo nema saznanja o postojanju odgovarajućih pravila postupanja trgovaca u smislu odredbe čl. 5. t. 18. Zakona o zaštiti potrošača. Društvo stoga postupa sukladno vežećim propisima, Općim uvjetima korištenja, drugim aktima na koje se Uvjeti pozivaju te dobrim običajima i poslovnim praksama.

15. Trajanje ugovora: Ugovor je sklopljen na određeno vrijeme u trenutku kada su novčana sredstva naknade za naručenu uslugu vidljiva na bankovnom računu Društva, o čemu Društvo odmah putem e-maila obavješava Korisnika. Ugovor je ispunjen kada Društvo za odabranu uslugu Korisniku omogući pristup materijalima edukacije.

16. Minimalni rok u kojem je potrošač vezan ugovorom: Takav rok ne postoji. Korisnik je vezan ugovorom trenutkom sklapanja.

17. Polog ili drugo financijsko osiguranje:  Korisnik nije u obvezi platiti ili pribaviti polog ili drugo financijsko osiguranje.

18. Funkcionalnosti digitalnog sadržaja i potrebne mjere tehničke zaštite tih sadržaja: Nije primjenjivo.

19. Interoperabilnosti digitalnog sadržaja s računalnom ili programskom opremom: Korisnik je u obvezi samostalno si osigurati sve tehničke uvjete kako bi mogao koristiti usluge Društva, kao što su prikladan uređaj, software i pristup Internetu.

20. Mehanizmi izvansudskog rješavanja sporova: Društvo je u obvezi rješavanja potrošačkih sporova putem tijela za alternativno rješavanje potrošačkih sporova. Ako se određeni spor ne može riješiti izravno između Društva i Korisnika putem postupka po pisanom prigovoru Korisnika, u odgovoru na pisani prigovor Društvo će obavijestiti Korisnika o rješavanju spora putem tijela za alternativno rješavanje potrošačkih sporova.